Městský krytý bazén

Předmětem projektu je vybudování nové budovy městského krytého bazénu, která bude vedle sportovního plavání nabízet celou řadu dalších volnočasových sportovně-rekreačních a relaxačních aktivit pro všechny věkové kategorie uživatelů a širokou nabídku doplňkových služeb. Výstup projektu nahradí stávající nevyhovující krytý bazén, umístěný v památkově chráněné budově TJ Sokol v centu města, jehož cca 40 let stará technologie a vybavení nevyhovují současným normám a požadavkům cílových skupin a navíc poškozují zmíněný historický objekt.

Městský krytý bazén
Městský krytý bazén

Stávající bazén nepokrývá existující poptávku z řad veřejnosti ani co do kvality a šíře nabídky, ani co do kapacity nabízených služeb. Nový městský bazén bude celoročně sloužit široké veřejnosti, sportovcům, sportovním klubům a školám z Mladé Boleslavi a okolí. Objekt bude situován v jižní části města v blízkosti lesoparku Štěpánka a přispěje k záměru vybudování souvislé zóny aktivního trávení volného času a sportu, která zde v současné době vzniká.

Název projektu:

Městský krytý bazén Mladá Boleslav

Operační program:

Regionální operační program NUTS II Střední Čechy

Prioritní osa:

3 – Integrovaný rozvoj území

Oblast podpory:

3.1 – Rozvoj regionálních center – IPRM

Reg. číslo projektu:

CZ.1.15/3.1.00/1b.01761

Celkové náklady:

321 006 979,00 (odhad projektanta)

Dotace EU:

215 030 104,00 (předpokládaná výše)

Vlastní zdroje:

105 976 875 Kč (předpokládaná výše)