Dětský klub na koupališti

Během letních měsíců organizujeme na městském koupališti v Mladé Boleslavi DĚTSKÝ KLUB.

Zahájení:

4.7.2022

Přihlášky a info na tel.

+420 773 228 966
Dětský klub na koupališti

Klub je určený pro děti od 5 do 12 let a je službou pro rodiče, kteří nemají pro své ratolesti hlídání v době prázdnin.

Pro děti je připravený pestrý celodenní program, při kterém budou děti moc uplatnit svoji zručnost, pohybové nadání i smysl pro spolupráci v dětském kolektivu. Při příznivém počasí se vše odehrává na městském koupališti, při špatném počasí využíváme městský krytý bazén, kde také probíhají obědy.

Pro urychlení přihlášení prosíme rodiče, aby první den přinesli vyplněné Prohlášení a Souhlas. Prohlášení není třeba dokládat vždy, pouze pokud se změní zdravotní stav dítěte, Souhlas je platný pro aktuální rok.

COVID – aktuálně je třeba doložit doklad o negativním PCR testu mladší 7 dní, nebo doklad o negativním antigenním testu mladší 3 dny, nebo samotest mladší 24h, nebo doložit čestné prohlášení. Čestné prohlášení je třeba předkládat jen při prvním příchodu dítěte v daném týdnu.