Cyklopark Mladá Boleslav

Předmětem projektu je komplexní revitalizace stávajícího opuštěného brownfieldu bývalého letního kina nacházejícího se v atraktivní lokalitě oblíbeného lesoparku Štěpánka ležícím na jižním okraji města Mladá Boleslav. V rámci projektu vznikne na místě stávajícího brownfieldu cyklopark se zázemím pro sportovce i diváky. Výstupy projektu budou přístupné široké veřejnosti a současně budou poskytovat zázemí pro spolkovou činnost sportovních oddílů, cyklistických klubů i zájmových sportovních kolektivů, školní mládeže atp.

Cyklopark Mladá Boleslav
Cyklopark Mladá Boleslav

Díky nově vybudovanému zázemí pro diváky bude areál vhodný pro pořádání široké škály sportovních, sportovně zábavných i kulturních veřejných akcí pod širým nebem. Výše uvedených cílů

bude dosaženo realizací následujících aktivit: vybudování cestiček pro jízdu na kole vč. vybudování terénních překážek, úpravy zeleně a vybudování zpevněných ploch, vybudování dětského koutku, vybudování pódia pro diváky, vč. schodiště a zábradlí v prostoru skalního masivu, vybudování klubovny pro 20 osob, vč. sociálního a technického zázemí a rekonstrukce stávajícího oplocení areálu a osazení vrat a vstupní branky.

Název projektu:

Cyklo park Mladá Boleslav

Operační program:

Regionální operační program NUTS II Střední Čechy

Prioritní osa:

3 – Integrovaný rozvoj území

Oblast podpory:

3.1 – Rozvoj regionálních center – IPRM

Reg. číslo projektu:

CZ.1.15/3.1.00/1b.01696

Celkové náklady:

4 767 953,81 (odhad projektanta)

Dotace EU:

3 349 389,03 (předpokládaná výše)

Vlastní zdroje:

1 418 564,78 (předpokládaná výše)